Hotline: 024.73086880
Email: tuyendung@dkt.com.vn

Nộp hồ sơ online
13/10/2015 4:48:59 CH
Bạn đang phân vân lựa chọn vị trí ứng tuyển? Bạn muốn tìm hiều thêm về DKT hay về công việc? Hãy liên hệ với chúng tôi. BAN TUYỂN DỤNG - PHÒNG NHÂN SỰ SĐT : (04) 7308 6880, (08) 7308 6880 Email: tuyendung@dkt.com.vn Facebook: https://www.facebook.com/dkttuyendung/
Xem thêm