Hotline: 04.73086880
Email: tuyendung@dkt.com.vn

Nộp hồ sơ online
13/10/2015 4:48:59 CH
Mọi thông tin thắc mắc nghề nghiệp. Liên hệ : Ban tuyển dụng – Phòng nhân sự SĐT : (04) 73086880 Hoặc bạn có thể liên hệ trực tiếp tới 2 chuyển viên tuyển dụng của DKT
Xem thêm